Generell info

Föreningen äger fastigheten Bondesonen 21 i Stockholms kommun. Fastigheten består av 30 st bostadslägenheter och 2 st lokaler. Föreningen äger även marken.

Huset är byggt år 1929-30. Fastigheten är belägen på Bondegatan 50 i Stockholm. 
Taxeringsvärdet på fastigheten var under året (2014) 31 753 000 kr varav byggnadsvärde 13 691 000 kr. Under året har en fastighetsavgift om 1 218 kr per lägenhet utgått. Fastighetsskatt för lokaler har utgått med 1% beräknat på 2013 års taxeringsvärde för lokaler.

Avskrivningen på fastigheten motsvarar 0,5% av anskaffningsvärdet.

Föreningen har en mycket trevlig innergård med grillmöjligheter.

Saknar du information här, kika under fliken BRF Bondesonen 50.


reparationer

Uppdaterad september 2019

2018

Ommålning av källare och tvättstuga. Byte av brandvarnare i samtliga lägenheter.

2017

Diverse uppfräschningar.

2016

Efterarbete från rörbyten i källaren och tvättstugan. Uppfräschning av soprum, entréplan och hissdörrar.

2015

Byte av värmeledningsrören i källaren samt renovering av samlingsledningarna under bottenplattan.

2013

Renovering av restaurangens och butikens toaletter.

2012

Relining av stammarna i fastigheten.

2011

Ny torktumlare i tvättstugan.

2009

Spolning av samtliga stammar i fastigheten. Installering av torkskåp i tvättstugan. Putsning och målning av fasaden mot gatan. Utbytt panncentral.

2008

Två nya tvättmaskiner till tvättstugan. Renovering av samtliga fönster med isolerglas. Nydragning av samtliga elstammar i huset samt tråd i alla lägenheter. Installation av kabel-tv och bredband (100/100 Mbit/s).

2007

Balkonger installeras mot innergården.

2006

Hissrenovering.

2005

Restaurering av trapphus och entrédörrar. Säkerhetsdörrar till alla lägenheter.


RENOVERINGAR

Alla egna renoveringar måste stämmas av med styrelsen innan de påbörjas.


Trivselregler

Cyklar och barnvagnar

Parkera cyklarna i stället inne på gården eller i cykelrummet i källaren, inte i trapphuset eftersom det blockerar utrymmesvägar i händelse av brand. Eftersom det finns begränsat antal platser, ställ undan cyklar som inte används regelbundet.

sopor 

I soprummet på entréplan får endast väl förpackade hushållssopor slängas. Närmaste återvinningsstation för förpackningar, kartonger och tidningar finns på Renstiernas gata mittemot Vitabergsparken.

Tvättstugan

Ta bort ludd ur torktumlaren och se till att utrymmet är snyggt och städat när du lämnar det. Tidsbokning sker via lista utanför tvättstugan. Bokningsregler finns anslagna på tvättstugans dörr.

Uthyrning i andra hand

Styrelsens tillstånd krävs för uthyrning i andra hand. Hyresgästen måste ha en egen hemförsäkring. Vi tillåter inte Airbnb-uthyrning i nuläget.

Brandföreskrifter

  • Fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet.

  • Ställ inget brännbart i trapphuset, blockera ej heller trapphuset - det begränsar framkomligheten.

  • Håll vind och källare låsta.

  • Stäng in branden och gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.